Kundservice & support

Som installatör av Smart-House är du alltid välkommen att kontakta Carlo Gavazzi för telefonsupport. Är du privatperson vänder du dig till din installatör. Certifierade SmartHouse-installatörer kan du hitta här

Frågor & svar

Konfigurationsprogrammet(Tool) hittar inte controllern

Kontrollera först att alla nätverksinställningar är rätt, så att förutsättningarna finns för programmet att hitta kontrollern. Stäng av nätverkskort som inte är på det nätverk som controllern är ansluten till (t ex fast kabel eller trådlöst).

Om programmet ändå inte hittar någon controller, så är en trolig orsak att brandväggen eller antivirusprogrammet i datorn blockerar trafiken. Prova att slå av först och främst brandväggen. Se dokumentationen för din brandvägg hur man slår av den respektive tillåter program att kommunicera på nätverket.

Tänk på att i t ex win7 så använder brandväggen flera nätverkstyper. Programmet kan vara tillåtet för t ex Hemnätverk, men blockerat för Offentiga nätverk.

Inställning i win7 brandvägg:

Tillbaka

Bör jag uppdatera firmware i min controller?

Att uppdatera firmware och programvara innebär förändringar i hur ett Smart-House system beter sig.

En annan firmware kommer att göra att systemet beter sig annorlunda i vissa situationer. En ny firmware gör vi för att rätta fel, lägga till nya funktioner mm. Ett rättat fel kan till exempel betyda att en funktion inte betett sig enligt specifikationen i manualen och därför ändrats i controllerns firmware. Om man använder den funktionen kommer den att bete sig annorlunda. En ny firmware kan också innehålla nya fel. Även om vi gör allt som står i vår makt att testa alla funktioner och tänkbara kombinationer så finns risken för det, som med alla programvaruförändringar.

Generellt säger man om system som är baserat på programvaror att fungerar det så finns ingen anledning att ändra på det. Om man har något problem däremot, så kan en nyare firmware avhjälpa problemet. Läs därför igenom Release logen för att se vad som är ändrat.

Gäller CTRLX! Kontrollera också att den version av hårdvara du har är anpassad till den firmware du ska använda! (Om din controller är tillverkad före juni 2010, kolla med oss först innan uppgradering av firmware)

Oftast är anledningen till en ny version av programmet förbättringar i PC-programvaran, alltså förbättringar som ska göra det enklare och snabbare att konfigurera systemet. Så för nya anläggningar så rekommenderar vi alltid att använda den senaste versionen.

De senaste versionerna av programvaror och firmware hittar på vår downloads-sida.

Tillbaka

Belysningen blinkar eller tänder och släcker sig själv

Funktioner som går till eller från av sig själv sporadiskt beror på störningar i bussystemet. Systemet är baserat på Dupline, ett tvåtrådssystem som använts i mer än 25 år inom industrin, så att systemet kan störas beror inte på att protokollet är känsligt, utan allra oftast på ett problem i installationen.

Används Batteriladdare UPS123A? Får ej jordas! Läs mer

Bifogat hjälpdokument kan hjälpa dig hitta källan till problemen. Tjuvtriggningar.pdf

Tillbaka

Kom igång med iPhone App SHApp

Appen till Iphone SHApp v1.1 finns ej längre på Appstore. Den är inte anpassad för iOS 10, men kan fortfarande användas på äldre iOS.
Appen passar bara till system CTRLX kan inte användas till system SH2WEB, som har inbyggd web-app istället.

SHApp 2.0 finns nu tillgänglig och fungerar upp till iOS 11.

Här är några punkter som kan hjälpa dig om du kört fast:

  • Standardlösenordet för att starta appen är 1234. När du väl öppnat appen så finns all hjälp tillgänglig i appen.
  • Firmware version 3.02.01 eller högre krävs. (om din controller är tillverkad före juni 2010, kolla med oss först innan uppgradering av firmware)
  • Vid sökning av controller, så får inte controllern vara uppkopplad mot PC'n (konfigurationsprogrammet). För mer detaljerad felsökning vid detta problem, hämta Felsökning SHApp1.1 rev 1.pdf.
  • Använd inte ":" i funktionsnamn. Det kan få appen att krascha.
  • Modbus TCP, port 502 ska vara aktiverat. Detta görs i projektinställningar i konfigurationsprogrammet för controllern. Det är denna port som appen kommunicerar på vid drift. Det är denna port som ska öppnas i brandväggen om man ska använda appen utanför lokala nätverket. OBS! Om systemet har flera slavbussar måste unika modbus-ID sättas för varje buss.

Tillbaka

Viktig information om du använder brandvarnarsiren för annat än brand i CTRLX

Använda brandvarnarnas sirener för inbrottslarm

Sirenen i rökdetektorn BSG-SMO(A) kan styras från controllern. Att aktivera alla sirenerna vid brandlarm är ett exempel på denna trevliga egenskap. Om man vill använda sirenen vida andra situationer (t ex inbrott eller andra varningar) med controllern CTRLX, så bör man iaktta försiktighet. Att aktivera sirenen kan få detektorn att felaktigt signalera för brand, vilket skapar falsklarm för brand. Se bilagan för detaljerad information, samt lösning för hur man ska använda sirenen.

Sirenfunktion CTRLX.pdf

Tillbaka

Sidan uppdaterad: 2018-01-17